O nás

VYCERRO vzniklo v roce 2009 díky spolupráci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP), Vysoké školy ekonomické Praha (dále jen VŠE) a podpoře Ústeckého kraje. Jeho vzniku předcházelo 2. května 2008 podepsání memoranda o spolupráci mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústeckým krajem.


o nas 01 201109171406 memorandum

V memorandu byla zakotvena nutnost konkurenceschopnosti nejvyspělejším státům Evropské unie i světa v oblasti vědy, rozvíjení vědních disciplin a vyšší aplikovatelnosti poznatků do praxe přináší v dnešní době potřebu rozvíjení kvalitního výzkumu v rozvoji regionu, tedy Ústeckého kraje. VYCERRO se má zaměřovat na vývoj trhu práce, na trendy v ekologii a v dalších celospolečenských problematikách. Předpokládá se i spolupráce s dalšími českými výzkumnými a vědeckými institucemi a zahraničními univerzitami. VYCERRO má zvyšovat prestiž Ústeckého kraje a také zajistit těsnější propojení vzdělávacích institucí s oblastí výzkumu a praxe a samosprávou. 

Do nového sídla se VYCERRO přestěhovalo v roce 2010 po rekonstrukci budovy v ulice Klíšská v Ústí nad Labem. VYCERRO financuje provoz kanceláře a konferenční místnosti určené pro realizaci setkání a školení menších týmů.

o nas 02 201109171406 memorandum 2

 

V únoru 2015 odstupuje jeden ze zakladatelů Vysoká škola ekonomické Praha.

Historie vedení VYCERRO

Ing. František Podrápský (1. 3. 2015 - dosud)
Ing. Nikola Krejčová. (1. 12. 2013– 28. 2. 2015)
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. (15. 6. 2011–30. 11. 2013)
Prof. RNDr. Rene Wokoun, CSc. (1. 7. 2010–14. 6. 2011)
Ing. Aleš Klicnar (1. 12. 2009–30. 6. 2010)

 

Starý web do 8/2014

vycerro2013.ujep.cz