Tým

VYCERRO má otevřenou organizační strukturu utvářenou podle konkrétních potřeb řešení úkolů smluvního výzkumu, jejíž pracovní bázi tvoří pracovníci aktivovaní na základě smluvních vztahů.

Členové řešitelských týmů jsou vybíráni podle zaměření zakázek, resp. úkolů VYCERRO a do jejich řešení jsou zařazováni na smluvním základě.

VYCERRO využívá široké spektrum odborníků z akademické sféry a praxe.

Organizační schéma:

Org Schema VYCERRO 2012 V5 blue