Partneři

VYCERRO dlouhodobě spolupracuje se širokým spektrem z privátního i veřejného prostředí. Spolupráce se odehrává na základě ad hoc zákazek a úkolů, které jsou poptávány aplikační sférou.

Privátní sektor (významné regionální i nadnárodní firmy) – spolupráce v oblasti výzkum investičních a lokalizačních faktorů, transferu inovací a technologií, výzkumů trhů práce a lidských zdrojů, vývoje kartografického software atd.

Veřejný sektor (Ústřední a další orgány a instituce státní správy) – studie, analýzy a výzkumu v oblasti regionální konkurenceschopnosti, regionálních trhů práce, demografických dopadů na sociální systém, mapování, monitoring a identifikace přírodních a sociálních problémů

Samospráva (Městské a obecní úřady, Sdružení obcí, Mikroregiony, Euroregiony, Krajské úřady) – např. inovace v oblasti životního prostředí a dopravy, revitalizace postindustriálních prostorů, management přírodních a sociálních rizik)

Příklady konkrétních subjektů:

Evropský statistický úřad
Český statistický úřad
Krajský úřad Ústeckého kraje
DHV ČR
Magistrát města Plzně
Knauf Insulation s.r.o.
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem atd.
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje

Vědecko-výzkumné organizace:

Středisko regionálních a správních věd VŠE Praha
Landscape Synthesis Research Unit, Department of Geography FS UJEP
Centrum pro virtuální realitu a modelování krajiny
Výzkumné centrum regionálního rozvoje MU Brno
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU Ostrava
Středisko pro výzkum regionálního rozvoje ZČU Plzeň
ECO trend Research centre s.r.o.