Aktivity

V rámci projektu jsou definován tyto aktivity:

1) Inovace studijních plánů a modularizace výuky pro mezioborové a mezifakultní sdílení kurzů
V rámci aktivity se na základě hodnocení současných studijních plánů vymezí klíčové moduly ve studijních plánech, které budou obsahovat podle tématické oblasti příbuzné kurzy (např. regionální rozvoj, regionální ekonomie, sociální geografie apod.).

2) Inovace studijních kurzů
Proces inovace studijního programu bude vycházet z cíle více integrovat řadu studijních kurzů s potřebami praxe a zároveň vytvořit systém e-learningových podpor pro studenty, neboť studenti mají problémy s dostupností vhodných studijních pokladů, zejména z kombinované formy studia. Inovativním řešením bude zpracování studijních materiálů do formy e-learningových podpor. V rámci aktivity budou provedeny kontroly sylabů všech oborově-specializovaných kurzů a následně upraveny tak, aby zahrnovaly nové vědecké poznatky a možnosti využití teoretické problematiky v praxi.

3) Využití pokročilých informačních systémů ve výuce
Na Fakultě sociálně ekonomické UJEP není pro studenty oboru dostupná výuka GIS s přímou tvorbou mapových výstupů, proto v rámci projektu vznikne počítačová učebna pro výuku tohoto předmětu s kapacitou 20 míst, která bude zahrnuta do studijního plánu v rozsahu povinného kurzu a výběrového kurzu. Při přípravě kurzů se využije poznatků a zkušeností akademických pracovníků z kateder UJEP a odborníků z praxe. Studenti se naučí tvořit mapy, pracovat s mapovými podklady v prostředí GIS, které využijí při tvorbě závěrečných prací a zároveň zvýší své odborné znalosti pro lepší uplatnění v praxi

4) Zvyšování odborných kompetencí
Tato klíčová aktivita je primárně zaměřena na komplexní zvýšení řady kompetencí, které lze rozdělit do dvou
bloků:
I.Odborné kompetence: V rámci aktivity se realizují 6 workshopů s odborníky (z akademické aféry a praxe) z oblasti oborově přednášených kurzů. Studenti a akademičtí pracovníci získají nové informace o aktuální problematice řešené v praxi nebo na jiných univerzitách, poznatky z workshopů budou implementovány do průběžně inovovaných studijních kurzů.
II. Jazykové kompetence: Vzhledem k cíli zvýšit kvalitu studia, studijních a výzkumných výsledků (odborné publikace, posílení mezinárodních kontaktů, získání poznatků pro inovaci kurzů) je aktivní znalost cizího jazyka klíčová.


5) Webový portál pro podporu studijních oborů a propojení studia s praxí
Vznikne webový portál s názvem Region& Society pro potřeby cílových skupin a prezentaci projektu, který bude mít za cíl vytvořit mezioborové a mezifakultní prostředí oborů regionálního rozvoje a geografie.
Vznik webové mezifakultní platformy vychází z několika potřeb:
I.Prezentace projektových aktivit
II.Podpora studia
III.Platforma pro komunikaci mezi praxí a studenty