Lidé

Hlavní manažer
Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Struktura realizačního týmu:

Manažer pro ZČU | Manažer pro UJEP

Koordinátor pro GIS a informační systémy | Koordinátor pro kompetence

Vědecký pracovník pro inovace studijních plánů a kurzů ZČU | Vědecký pracovník pro inovace studijních plánů a kurzů UJEP

Tvůrce modulů

Statistický analytik