Partneři

Partnerem projektu je:

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí v Plzeňském kraji, která nabízí široké spektrum studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech pro odborníky z oblastí strojírenství, elektrotechniky, pedagogiky, ekonomiky, informatiky, aplikované mechaniky, matematiky a fyziky, filozofie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, cizích jazyků, práva, veřejné správy a zdravotnictví.


Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Činnost společnosti je zaměřena na podporu a koordinaci hospodářského a sociálního rozvoje na území Ústeckého kraje. Byla založena jako akciová společnost roku 1994 podle modelu regionálních rozvojových organizací, které působily v té době v zemích Evropské unie. Cíle a rozsah činnosti byly přizpůsobeny specifickým podmínkám Ústeckého kraje. V červnu 2001 byla valnou hromadou přejmenována na Regionální rozvojovou agenturu Ústeckého kraje, a.s., dále jen RRA ÚK. RRA ÚK má dlouhodobý plán činnosti, který je zaměřen na poskytování služeb, které přispívají k zavedení standardního podnikatelského a občanského prostředí a mobilizaci zdrojů, které podněcují a podporují systematický rozvoj kraje.