Projekt NetRegio

Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou.

Projekt NetRegio (CZ.1.07/2.4.00/17.0132) unikátním způsobem vytváří kooperativní síť vztahů mezi předními výzkumnými centry regionálního rozvoje v České republice (VYCERRO - UJEP, Centrum městského a regionálního marketingu - OU, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje - ZČU, Centrum pro regionální rozvoj - MU a Středisko regionálních a správních věd - VŠE). Aplikační sféra je v rámci projektu zastoupena dvěma respektovanými partnery (statutární město Ústí n L,Český statistický úřad).
Významná část projektu je zaměřena prohloubení vazeb mezi těmito institucemi výzkumu a zároveň jejich napojení na aplikační sféru prostřednictvím odborných stáží. Rozvíjeny budou další formy komunikačních platforem mezi prostředím výzkumu inovativních konceptů regionálního rozvoje a prostředím jejich finálního užití a to zejména s cílem transferovat inovativní koncepty do praxe. Pozornost bude věnována rovněž podpoře dalšího zapojení participujících center do mezinárodních sítí a mezinárodních vědecko výzkumných projektů.


projekty NetRegio banner 01 201107020852 vycerro logolink dolni iprm