Cíle

Hlavním cílem projektu je zásadním způsobem posílit a prohloubit vazby mezi etablovanými výzkumnými centry regionálního rozvoje a posílit sítě vztahů mezi prostředím výzkumu inovativních konceptů rozvoje územních jednotek (participující centra) a prostředím finální aplikace těchto poznatků (praktická aplikační sféra). To by mělo vést k intenzivnější produkci excelentních výzkumných záměrů a zároveň k častějšímu transferu prakticky zaměřeného výzkumu do aplikační sféry. Díky tomu budou vytvořeny předpoklady pro žádanou finální situaci, kdy budou v praxi více realizovány inovativní koncepty inspirované špičkovým výzkumem a tím bude zajištěn jeden z nezbytných faktorů pro konkurenceschopnou pozici českých regionů v globální soutěži.


Dílčí cíle projektu pomocí nichž dojde k naplnění hlavního cíle jsou:
    • efektivně nastaveným systémem odborných stáží posílit vzájemnou znalost a pochopení principů fungování prostředí výzkumu a prostředí praktické aplikace regionálního rozvoje;

    • podpořit interaktivní komunikační nástroje k vzájemnému propojení nabídky a poptávky v oblasti výzkumu a aplikace poznatků regionálního rozvoje a tím podpořit transfer inovativních konceptů do praktické sféry;

    • výrazně prohloubit mezinárodní dimenzi výzkumných aktivit a stimulovat prostředí pro častější aktivity v oblasti mezinárodních výzkumných projektů.


projekty NetRegio banner 01 201107020852 vycerro logolink dolni iprm