Projekt NetRegio 03 Aktivity

Aktivity

Nástrojem k naplnění hlavního a dílčích cílů bude realizace tří aktivit tématicky orientovaných dle dílčích cílů projektu.

Aktivity projektu:
    1. Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem.

    1. Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem prostřednictví stáží a odborných praxí.

    1. Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem.


projekty NetRegio banner 01 201107020852 vycerro logolink dolni iprm