Projekt NetRegio 04 Lidé

Lidé

ODBORNÍ PRACOVNÍCI

Vedoucí projektu
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Grant Office
Ing. František Podrápský

Zástupci partnerů:

OSU Ostrava: Mgr. Tomáš Boruta
ZČÚ Plzeň: RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

ČSÚ: Ing. Petra Kuncová

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI

Finanční manažer
Ing. Aleš Klicnar

Hlavní administrátorka
Bc. Danuše Romanová / Ing. Michaela Svobodová
projekty NetRegio banner 01 201107020852 vycerro logolink dolni iprm