Projekt NetRegio 06 Virtuální trh

Virtuální trh

V rámci projektu NetRegio je vytvořen "virtuální trh" - interaktivní web projektu, kde je průběžně aktualizován přehled výstupů výzkumu participujících center a zároveň je možno zadávat ze strany aplikační sféry specifické požadavky na konkrétní zakázky smluvního výzkumu.


    • Přehled výstupů výzkumu participujících center

Participující centra:

Středisko regionálních a správních věd VŠE Praha
Landscape Synthesis Research Unit, Department of Geography FS UJEP
Centrum pro virtuální realitu a modelování krajiny
Výzkumné centrum regionálního rozvoje MU Brno
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU Ostrava
Středisko pro výzkum regionálního rozvoje ZČU Plzeň

 

 

projekty NetRegio banner 01 201107020852 vycerro logolink dolni iprm