Projekt NetRegio 07 Nabídka stáží

Stáže

Úspěšné studentské stáže se rozvíjejí i v roce 2013

V roce 2012 se realizovalo celkem 22 studentských stáží, které jsou jednou z klíčových aktivit v rámci projektu OPVK NetRegio reg. č. CZ1.07/2.4.00/17.0132.Tyto stáže byly primárně realizovány na jednotlivých krajských správách Českého statistického úřadu.

Stáž v Koordinační jednotce ESPON
Koordinační jednotka ESPON hledá do svého týmu na dobu pěti měsíců dva stážisty. Přihlásit se mohou mladí akademikové/studenti z oboru územního rozvoje a plánování, geografie, regionální ekonomie, evropských studií, politických věd nebo jiných relevantních oblastí.
Dílčí souhrnná zpráva ze studentských stáží
V rámci projektu NetRegio se uskutečnilo od ledna roku 2012 celkem 22 studentských stáží na institucích v ČR. Převážná část těchto stáží se konala na jednotlivých regionálních pracovištích Českého statistického úřadu. Zbylé stáže dvou studentů byly realizovány v Agentuře pro regionální rozvoj, a.s. v Ostravě.
Stáže v projektu NetRegio
Jedním z klíčových výstupů projektů NetRegio je realizace stáží na institucích s vysokým aplikačním potenciálem.
Připravuje se: Nabídka stáží na Finančním ředitelství v Ústí nad Labem
Připravuje se: Nabídka stáží na ČSÚ

Zde budou uveřejňovány nabídky stáží v rámci projektu NetRegio.

projekty NetRegio banner 01 201107020852 vycerro logolink dolni iprm