Projekt NetRegio 10 Dokumenty

Dokument Typ Velikost Zdroj Datum
Sídla vybraných výzkumných pracovišť ČR zaměřených na regionální rozvoj, management krajiny a životní prostředí pdf 1603 kB   15.07.2013
Sídla vybraných pracovišť veřejné správy v ČR v oborech ochrany přírody a krajiny a regionální rozvoj pdf 2899 kB   12.07.2013
Sídla vybraných akademických pracovišť ČR v oborech geografie, regionální rozvoj, teritoritoriální studia a životní prostředí pdf 1567 kB   10.07.2013
Článek Metropol - Propojení akademického a aplikačního prostředí regionálního rozvoje v Ústeckém kraji pdf 522 kB   12.06.2013
Program - Propojení akademického a aplikačního prostředí regionálního rozvoje v Ústeckém kraji pdf 289 kB   04.04.2013
Propojení akademického a aplikačního prostředí regionálního rozvoje v Ústeckém kraji pdf 349 kB   04.04.2013
Článek Zpravodaj UJEP 8/2012 - Netregio - kooperativní síť vztahů mezi výzkumnými centry regionálního rozvoje pdf 3305 kB   05.01.2013
Pozvánka na regionální komunikační workshop „Kooperativní platforma propojení výzkumného a aplikačního prostředí
 
 
 
nástroje, instituce a úkoly"
pdf 126 kB   12.12.2011
Leták NetRegio pdf 720 kB   27.11.2011
Stopařův průvodce po galaxii výzkumného prostředí regionálního rozvoje v ČR pdf 1435 kB   29.05.2014
Výstupy publikace Transitions in Regional Science pdf 1908 kB   29.05.2014
Mapový přehled stáží pdf 1309 kB   20.6.2014
Výstupy International Conference On Regional Science pdf 10055 kB   24.7.2015
projekty NetRegio banner 01 201107020852 vycerro logolink dolni iprm