Projekt SLIZ

Projekt byl úspěšně dokončen.

Stimulace lidských zdrojů ve výzkumu regionálního rozvoje
(s akcentem na podporu výzkumného potenciálu v Ústeckém kraji)


Financováno: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Reg. č.:
CZ.1.07/2.3.00/09.0175

Název příjemce:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Název partnera:
Vysoká škola ekonomická v Praze