Vzdělávací materiály

Dokument Typ Velikost Zdroj Datum
Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata pdf 3885 kB   08.08.2012
Metody hodnocení dopadu hospodářské krize na regiony ČR (V. Novák) pdf 1925 kB   21.12.2011
Současné ekonomické modely a recese české ekonomiky v letech 2008 – 2009 (V. Pošta) pdf 543 kB   21.12.2011
Teoretický koncept regionální odolnosti a jeho využití ve výzkumu hospodářské krize (O. Sl pdf 372 kB   21.12.2011
Vliv antropogenních změn v krajině na výskyt a následky povodní (J. Langhammer) pdf 36690 kB   27.11.2011
Paul Krugman – Přínos pro výzkum regionálního rozvoje a jeho popularizaci (R. Wokoun) pdf 288 kB   27.11.2011
Data a jejich analýza v regionalistickém výzkumu - trh, zaměstnanost, průmysl (V. Toušek) pdf 2449 kB   27.11.2011
Data a jejich analýza v regionalistickém výzkumu - cestovní ruch (J. Vystoupil) pdf 2546 kB   27.11.2011
Výzkum v regionálních vědách v ČR: Organizace procesu a problémy (P. Rumpel) pdf 116 kB   27.11.2011
Možné inspirace ze současných TRR (J. Blažek) pdf 295 kB   27.11.2011
Změny ve využití krajiny Česka v letech 1845 - 2000 (I. Bičík) pdf 3799 kB   27.11.2011
Regionální aspekty klimatických změn a vodního hospodářství v ČR (J. Kopp) pdf 5130 kB   27.11.2011
Novšie teórie regionálneho rozvoja Krugmanová "New economic geography" (M. Buček) pdf 340 kB   27.11.2011
Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje (M. Viturka) pdf 2072 kB   27.11.2011