RSA TAČR

Využití systému Regional Sources Assessment (RSA)

Projekt "Využití systému Regional Sources Assessment (RSA) v procesu územního a strategického plánování regionů a municipalit" vznikl díky spolupráci odborníků z veřejných vysokých škol (UJEP, VŠE) a firemní sféry (ECO trend Research centre s.r.o.) a finanční podpoře TAČR.

Projekt je zaměřen na posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd. Uplatnění výsledků těchto aktivit zvýší konkurenceschopnosti České republiky a kvalitu života jejích obyvatel v oblasti efektivního využívání přírodních zdrojů, posuzování a hodnocení projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a podobných záměrů.
Hlavním specifickým cílem je vypracovat a zavést nové postupy a metody pro analýzu a vyhodnocení sociálních, ekonomických problémů (přírodní zdroje, OZE, infrastruktura) a jejich dopadů na udržitelný rozvoj společnosti, dopadů sociálně-ekonomického rozvoje společnosti na životní prostředí.
Projekt však zčásti naplní i další cíle – zefektivnění stávajících veřejných politik, zavedení nových postupů a metod pro hodnocení dopadů státních zásahů na hospodářský a společenský vývoj, či příprava a zavedení nových postupů pro cílený rozvoj ČR a jejich regionů, pro posílení její pozice v EU v rámci probíhajícího evropského integračního procesu.

V rámci projektu budou sledovány tyto tématické okruhy:

  • optimalizace procesů vládnutí na všech úrovních, uplatnění veřejných politik;
  • procesy formulování a uskutečňování veřejných zájmů;
  • optimalizace produkce soukromého a veřejného zboží v českém zemědělství;
  • dopady globálních environmentálních a klimatických změn na území ČR a posuzování sociálně-ekonomických dopadů souvisejících se znečišťováním životního prostředí a změnami klimatu;
  • energetická politika.

Výsledky projektu:
  • Metodika pro využití systému Regional Sources Assessment (RSA) v procesu strategického plánování regionů a municipalit
  • Metodika posuzování místních obnovitelných a druhotných zdrojů (Metodika RSA)
  • část Akčního plán pro biomasu / schválen vládou 12.09.2012 pod č. j. 920/12
  • Rozhodovací software / Software RSAsmluvni vyzkum RSATACR 01 201207012217 logolink tacr omega