Časopis Regionální studia

Recenzovaný vědecký časopis "Regionální studia" byl registrována v ČNS ISSN pod číslem ISSN 1803-1471 . Cílem časopisu je publikovat české i zahraniční příspěvky zaměřené na regionální rozvoj, regionální politiku EU a na další významná témata. Časopis vychází v tištěné verzi.
Časopis byl založen v roce 2007.


Vydavatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web: www.regionalni-studia.cz

Časopis je zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Předseda redakční rady:
Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Šéfredaktor:
Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Redakční rada:
Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., předseda, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc., místopředseda, Masarykova univerzita v Brně
Prof. Ing. Milan Buček, DrSc., Ekonomická univerzita v Bratislavě
Ing. Milan Damborský, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
Prof. RNDr. Oto Hudec, CSc., Technická univerzita v Košiciach
RNDr. Jiří Ježek, PhD., Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Jan Malinovský, PhD., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Doc. RNDr. Jiří Blažek, PhD., Univerzita Karlova v Praze
Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci
RNDr.Josef Postránecký, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
prof. David Gibbs - University of Hull
prof. Marija Bogataj - University of Ljubljana

Redakce:
Ing. Milan Damborský, Ph.D., šéfredaktor
Ing. Jana Tomešová, redaktorka
Ing. Nikola Krejčová, redaktorka

Vědecká rada:
Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., předseda, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc., místopředseda, Masarykova univerzita v Brně
Prof. Ing. Milan Buček, DrSc., Ekonomická univerzita v Bratislavě
Ing. Milan Damborský, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
Prof. RNDr. Oto Hudec, CSc., Technická univerzita v Košiciach
RNDr. Jiří Ježek, PhD., Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Jan Malinovský, PhD., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Doc. RNDr. Jiří Blažek, PhD., Univerzita Karlova v Praze
Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci
RNDr.Josef Postránecký, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 
Odeslat stránku e-mailem