Smluvní výzkum

Jedním z hlavních cílů vzniku VYCERRO bylo zvýšení potenciálu zakládající vysokých škol k podpoře aplikovaného výzkumu. VYCERRO využívá tradičně silných stránek především v oblasti socioekonomických analýz, životního prostředí a regionálního rozvoje.