Centrum OZE

Centrum obnovitelných zdrojů energie

Účelem Centra OZE je vytvoření systému, který bude schopen na základě zcela nové a v Evropě unikátní interaktivní metody Regional Sources Assessment (RSA) a soustředění poznatků o aktuálním stavu výzkumu, resp. lokálních podmínek, poskytovat zázemí pro produkci efektivních technologií a investic v oblasti OZE.

K posílení konkurenceschopnost České republiky a její mezinárodní prestiže přispěje Centrum OZE prostřednictvím svých výstupů takto:

1. Snížení nákladů na výrobu energií z obnovitelných zdrojů
2. Racionalizace rozhodování veřejného i soukromého sektoru v oblasti investic a podpory investic
3. Snížení dodatečných výdajů na pokrývání externalit a neefektivně budovanou infrastrukturu
4. Vyšší efektivnost vynakládaných prostředků na OZE
5. Rozvoj OZE při zachování (popř. i snížení) objemu veřejné podpory
6. Zlepšení zemědělské produkce
7. Uvolnění dodatečných zdrojů pro další energetické i materiálové využití
8. Zvyšováním tržního potenciálu účastníků a spolupracovníků Centra OZE
9. Zlepšování úrovně lidských zdrojů v oboru, včetně špičkových odborníků

web: http://www.centrumoze.cz