Výzkumné týmy

Nastavení výzkumných programů v centru má výrazně interdisciplinární vědní charakter (např. regionální vědy, fyzická a sociální geografie urbanismus, environmentalistika) primárně orientované na potřeby praxe a s přímou vazbou na posilování dlouhodobé, udržitelné, stabilní a konkurenceschopné pozice rozvoje regionů.

Centrum se tematicky zaměřuje na následující výzkumná temata:

1) Inovační potenciál a konkurenceschopnost regionů
2) Obyvatelstvo, lidské zdroje a trh práce
3) Prostorové plánování, doprava, životní prostředí, a krajinná ekologie
4) Aplikovaná kartografie a GIS

Konkrétní témata jsou specifikována na základě zakázek a specifikací partnerů z praktické sféry a uživatelů výstupů. Výsledky realizovaných úkolů výrazným způsobem přispívají k podpoře proinovačního prostředí, umožňují efektivní vytváření, transfer, adaptaci a praktické využívání znalostí, know-how a moderních technologií.

V současnosti v rámci VYCERRO působí výzkumně-projektové týmy zaměřené na:

Regionální rozvoj ČR a dopady kohezní politiky na regiony ČR

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. UJEP v Ústí nad Labem
RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D VŠE Praha
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. UJEP v Ústí nad Labem
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. UJEP v Ústí nad Labem

Rozvoj měst v bývalých socialistických zemích

RNDr. Petr Hlaváček, Ph.D. UJEP v Ústí nad Labem
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. UJEP v Ústí nad Labem
RNDr. Miloslav Šašek, CSc. UJEP v Ústí nad Labem
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. UJEP v Ústí nad Labem
Ing. Petra Olšová, Ph.D. UJEP v Ústí nad Labem

Rozvoj odborných a obecných kompetencí lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. UJEP v Ústí nad Labem
Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. UJEP v Ústí nad Labem
Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. UJEP v Ústí nad Labem
RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D VŠE Praha
Mgr. Pavel Raška, Ph.D. UJEP v Ústí nad Labem

Ekonomické hodnocení využití obnovitelných zdrojů energie

Ing. Milan Damborský, Ph.D. VŠE Praha
prof. RNDr. René Wokoun, CSc. UJEP v Ústí nad Labem
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. UJEP v Ústí nad Labem
Ing. Martin Pělucha, Ph.D. VŠE Praha
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. UJEP v Ústí nad Labem
Mgr. Viktor Květoň, Ph.D. VŠE Praha
RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. VŠE Praha
Ing. Nikola Krejčová VŠE Praha
Ing. Gabriela Říhová VŠE Praha