Virtuální trh

V rámci projektu NetRegio je vytvořen "virtuální trh" - interaktivní web projektu, kde je průběžně aktualizován přehled výstupů výzkumu participujících center a zároveň je možno zadávat ze strany aplikační sféry specifické požadavky na konkrétní zakázky smluvního výzkumu.